× • Početna • Usluge • Boxi eko wc kabine • Kontakt • FacebookRealizacija projekta „Nabavka opreme i unapređenje sistema za selektivno prikupljanje otpada“.
Poduzeće Ladanušić čistoća d.o.o. je dana 17.08.2021. započelo realizaciju projekta „Nabavka opreme i unapređenje sistema za selektivno prikupljanje otpada“. Projekt predstavlja poticanje ponovne upotrebe otpada i razvoja reciklažne djelatnosti uz nabavku namjenske opreme za prikupljanje selektiranog otpada. Projekt je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u vrijednosti od 40.000KM, a ukupna vrijednost projekta je 66.873,00 KM.

Realizacijom projekta će biti unaprijeđen način sakupljanja selektiranog otpada na području općine Posušje. Kako bi se postiglo selektiranje otpada na mjestu nastanka bilo je potrebno stvoriti preduvjete, tj. proširiti postojeće kontejnerske kapacitete poduzeća za različite vrste otpada te omogućiti učinkovitije održavanje istih uz stalne aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti selektiranja. Projektom je izvršena nabavka 2 preskontejnera kako bi se unaprijedio način sakupljanja otpadnog papira i najlona kod velikih dobavljača. Preskontejneri predstavljaju suvremen način sakupljanja otpadnog papira, kartona, najlona, ambalaže. Vršit će se kontrolirani prihvat i odvoz otpada, te postići velike uštede u transportu i smanjenju volumena otpada na deponiju. Osim preskontejnera poduzeće je izvršilo nabavku i 13 PVC kontejnera kojima će se zamijeniti dio postojećih žičanih otvorenih kontejnera kod manjih klijenata na prostoru općine. Na ovaj način se umanjuje ručno sakupljanje otpada te raznošenje istog od životinja i vjetra kao i drugi negativnih utjecaja.

Projekt će doprinijeti umanjivanju pritisaka na okoliš i ljudsko zdravlje i ostvarivanju održivosti u upravljanju otpadom.

Smisao koncepta projekta je smanjivanje količina otpada koje će se trajno odložiti, kako bi se što manje ugrožavao okoliš, klima i ljudsko zdravlje lokalnih stanovnika općine Posušje.

18.10.2021.


Ladanušić čistoća d.o.o. Sutina b.b. 88245 Rakitno, Posušje, Bosna i Hercegovina | Tel: + 387 39 695 200, Email: info@ladanusic.ba
Copyright © 2020 Ladanušić čistoća d.o.o. All rights reserved. This site is powered by GCR production